Arel Demir Çelik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

Değerli Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz ve İş Ortaklarımız,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Arek Demir Çelik’in aydınlatma yükümlülüğü (KVKK md. 10) bulunduğundan bu kapsamda işbu metin ile Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

Bu metinde;

Şirket merkezinin ziyaret etmeniz,
Şirketin müşterisi olmanız,
areldemircelik.com uzantılı internet sitesini ziyaret etmeniz ,
Ticari iletişim kanalları ile Arel Demir Çelik’in kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu ürünler ve ticari koşullara ilişkin bilgilendirmelerin yapılmasını kabul etmeniz,
İletişim kanalları üzerinden iletişime geçmeniz,
halinde kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin aydınlatılmanız amaçlanmıştır.

Arel Demir Çelik olarak; Site kullanımlarına ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ve etkin bir yatırımcı, ziyaretçi ve iş ortağı deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla Site’de çerez vb. yöntemler kullanmaktayız. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için www.areldemircelik.com adresinde yer alan çerez politikasını inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Arel Demir Çelik tarafından; müşterilere sunulacak her türlü hizmet kapsamında kullanılmak, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin muhatabını belirleyerek bahsi geçen faaliyetlere ilişkin her türlü bilgilendirme ve değerlendirmeyi en kısa sürede ve en doğru şekilde gerçekleştirebilmek üzere müşterilere ait bilgileri tespit için kimlik, adres, vergi numarası, başkaca kişisel ve finansal bilgileri kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ticari faaliyeti ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile mahkemeler başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari nitelikteki tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, müşteriler tarafından talep edilen her türlü hizmeti en kaliteli şekilde sunabilmek ve müşteriler ile akdedilmiş olan sözleşmelerin getirdiği yükümlülükleri ifa edebilmek, müşterilerin yatırım ihtiyaçlarını belirlemek, gerektiğinde sözleşmeleri yenilemek ve yeni sözleşme ihtiyaçları kapsamında müşterilere daha çabuk hizmet verebilmek amacıyla kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Merkezimizi Ziyaret Etmeniz Halinde;

Şirket merkezimizde gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı siz, Arel Demir Çelik ve çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve resmi/adli kurum ve kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Şirket merkezi giriş- çıkış ziyaret bilgi ve belgeleriniz ile güvenlik kamerası kayıtlarınızı,
Sizlere daha gelişmiş bir hizmet sunabilmek amacıyla ad soyad, telefon numarası, e-posta, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri ve adres verilerinizi işlemekteyiz.

Web Sitemizi Ziyaret Etmeniz Halinde;

Sitemizi ziyaret etmeniz halinde kullanımlarınıza ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ile etkin bir müşteri/yatırımcı deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla Site’de çerez vb. yöntemler kullanmakta ve Site/Mobil Uygulama’yı kullanım (gezinti) bilgilerinizi işlemekteyiz. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için www.areldemircelik.com adresinde yer alan çerez politikasını inceleyebilirsiniz.
Tarafınızla iletişim kurulabilmesini sağlamak amacıyla ad, soyad, e-posta adresi, işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla log kayıtları bilgilerinizi,
Sitemizdeki tercihlerimiz doğrultusunda size özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Site veya diğer 3. taraf ortamlarında Arel Demir Çelik’e ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, anket vs.) yapılması, Yatırımcı ve Ziyaretçi deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmaları ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları kapsamında ad soyad, cinsiyet, e-posta adresi, cep telefonu numarası, opsiyonel olarak paylaşmanız halinde doğum tarihi, il, ilçe, demografik bilgiler, Site içi bildirimlere/anketlere/tekliflere/kampanyalara karşı yaklaşımlar, alışkanlıklar, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID, iletişim tercihleri, anket cevapları verilerinizi işlemekteyiz.

İletişim Kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde;

Çağrı merkezi, e-posta, Site, sosyal medya ve benzeri kanallar (“İletişim Kanallarımız”) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, çağrı merkezimiz üzerinden iletişime geçtiğiniz takdirde tarafınıza doğru hitap edebilmek, hizmet/işlem güvenliğini sağlayabilmek, tüm ziyaretçi ve yatırımcı ilişkileri süreçlerini daha iyi yönetebilmek, takip edebilmek ve raporlayabilmek ile kalite standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında ad soyad, sosyal medya kullanıcı adı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, paylaşılması halinde sabit telefon numarası, ilgili ise hukuki işlem bilgilerinizi, talep ve şikayetlerinizi, log kayıtları verilerinizi, talep ve şikayetinize bağlı tarafınızca aktarılacak olan ilgili diğer bilgilerinizi,
Ziyaretçi ve Yatırımcı memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere çağrı merkezi ses kayıtlarınızı,
Talep ve şikayetinizin Merkezimiz ile ilgili olması halinde Merkez güvenlik kamerası kayıtlarınızı işlemekteyiz.

Yasal Süreçler ve Kurum İçi Faaliyetler

Muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, Arel Demir Çelik ve çalışanlarının ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz veya yasal haklarınız kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde kullanımı engellemek, şüpheli işlemleri ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, iptal işlemlerini gerçekleştirebilmek, iç denetim ve kontrol ile raporlama, test, geliştirme çalışmalarını yapabilmek ve yatırımcı ve ziyaretçi deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışma ve geliştirmeler, operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması kapsamında ad soyad, cinsiyet, opsiyonel olarak paylaşmanız halinde doğum tarihi, yasal süreçler nedeniyle aktarılması veya resmi mercilerce gönderilen belgelerde bulunması halinde imza ve T.C. Kimlik Numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres, talep ve şikayetleriniz, faturalarınız, ödeme bilgileriniz (Kredi/Banka kartının ilk 6 ve son 4 hanesi, ödeme tutarı, kartın ait olduğu banka bilgisi, referans numarası), çağrı merkezi ses kayıtlarınız, ticari iletişim izin bilgisi, Site üzerinden işlem yapmanız halinde log kayıtları, IP adresi, çerez kayıtları (IP adresi, gezinti bilgileri, kullanılan cihaz bilgisi (ID) ve trafik verisi) Merkezimizde işlem yapmanız halinde Merkez güvenlik kamerası kayıtları, ilgili hukuki işlem bilgileriniz ile uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgileri verilerinizi işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

Kişisel verilerinizi, Merkezimiz, iş ortakları veya danışmanlar tarafından; Merkezimizde bulunan güvenlik kameraları ve cihazlar aracılığıyla, Merkezimizde sözlü olarak Arel Demir Çelik çalışanlarına beyan ettiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Sitemizi ziyaret etmeniz sırasında verdiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi ve bu kanallar üzerinden işlem yapmanız, Merkezimiz ve Sitemiz nezdinde her türlü tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt, davranışsal hareket ve işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, İletişim Kanallarımız veya Merkezimiz üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, çağrı merkeziyle yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle ve resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz.

Kişisel verilerinizi;

Yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile sözleşme sonrası destek süreçlerine ilişkin olarak “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
Site kapsamındaki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza”,
Site kullanımına ilişkin şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, operasyonel süreçlere (stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları) ilişkin çalışmalar ve yatırımcı ve ziyaretçi ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,
Merkezimizde güvenlik kameraları ile kayıt yapılması süreçlerine ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi”,
Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması”,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz/işliyoruz.
İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, tarafımıza yazılı olarak başvurmak suretiyle açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

Arel Demir Çelik için ziyaretçilerin ve yatırımcıların kişisel verilerinin gizliliği esastır. Arel Demir Çelik olarak kişisel verilerinizi ancak işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda;

Tarafınıza fiziken iletilmesi lüzumu bulunan evrak, doküman ve her nevi taşınır eşyayı size ulaştırmak, lojistik hizmetleri ve sözleşme sonrası destek hizmetlerini verebilmek, talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarıyla (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, gönderi/kargo/kurye, arşivleme ve depo hizmeti verenler gibi) ile, bu firmalar tarafından Arel Demir Çelik’nin faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarmaktayız.
Arel Demir Çelik’in internet sitesi üzerinden bilgi almanız durumunda ilgili internet sitesi işleten işletmecilere karşı sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işleminize ilişkin bilgileri ilgili internet sitesi işleten işletmecilere aktarmaktayız.
Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız.
KVKK kapsamına giren kişisel veriler; yasal mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlarla, başkaca kamu tüzel kişileri ve düzenleyici otoriteler, yetkili adli merciler), yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek üzere Arel Demir Çelik’in hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlarla ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına aktarmaktayız.
Sitemizdeki ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında tedarikçilerimize aktarmaktayız.
Arel Demir Çelik’e herhangi bir sebeple kredi/banka kartı ile ödeme yapmanız halinde kredi/banka kartı bilgilerinizi, Arel Demir Çelik tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.

İş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ortak müşteri yönetim ve kasa sistemi kullandığımız bayilere aktarmaktayız.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Arel Demir Çelik tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Arel Demir Çelik’ye daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Arel Demir Çelik Ziyaretçileri, Müşterileri ve İş Ortakları;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve(f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.